Werkwijze

WerkruimteWanneer je denkt hulp te kunnen gebruiken op het gebied van Kindercoaching, Leerondersteuning, Leren leren of Hoogbegaafdheid kun je contact met mij opnemen en plannen we een kennismakingsgesprek. Hierin brengen we de huidige situatie in kaart en stellen daarna de gewenste situatie samen. Het gesprek is vrijblijvend en bedoeld om te kijken of het juiste gevoel er is. Wanneer het gevoel goed is, ga ik 5 sessies met het kind aan de slag. De sessies zijn concreet, praktisch en doelgericht en vinden onder of na schooltijd plaats. Soms kan het zijn dat er ook een gesprek op school met de leerkracht nodig is of een coaching sessie met een van de ouders.

De werkwijze voor het afnemen van de Leervoorkeurtest gaat als volgt:

  1. De afname van de MILS (Meer Inzicht in Leer Strategieën) volgt een gesprek waarin we kijken wat de leervoorkeur is, worden er leerstrategieën aangereikt en eventuele aanbevelingen voor passende leerhulpmiddelen gedaan. Dit samen duurt ongeveer 1,5 uur.
  2. Er wordt verslag opgesteld waarin een op maat gemaakt plan wordt beschreven. Dit plan kan ook voor school gebruikt worden.
  3. Het is aan te raden om een aantal lessen Leren Leren af te nemen, zodat het kind wordt geholpen hoe hij het geleerde in praktijk kan gaan toepassen.

Concreet, praktisch en doelgericht

Na de sessies hebben we een evaluatiegesprek. Hierin bekijken we in samenspraak of het gewenste resultaat bereikt is of dat er wellicht meer, of misschien andere hulp nodig is.