Leren leren

Leren lerenLeren leren

“Ik kan nu beter plannen en heb daardoor meer rust en overzicht in mijn hoofd”

Herken je je kind in onderstaand rijtje?

  • Niet weten hoe je moet leren
  • Weinig motivatie en concentratie op kunnen brengen
  • Geen goede aanpak weten bij het leren van een toets
  • Begrijpend lezen lastig vinden
  • Moeite hebben om aan huiswerk te beginnen

De training is bedoeld om leerlingen uit groep 7/8 van de basisschool, een plusklas of de onderbouw van de middelbare school te leren leren. Tijdens de training krijgen de kinderen vaardigheden in handen waarmee ze weer rust en overzicht ervaren. In de lessen krijgen ze  verschillende strategieën aangereikt waarmee ze doelgericht en effectief de leerstof eigen kunnen maken. Daarnaast is er iedere les ruimte om het geleerde toe te passen in het eigen schoolwerk.

Leren wordt weer leuk!

Bij de individuele begeleiding wordt per kind gekeken naar wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De sterke kanten worden in kaart gebracht en ingezet om het plezier in leren te vergroten en het zelfvertrouwen te versterken. Tijdens de groepsbegeleiding wordt in kleine groepjes gewerkt en staat het leren van en met elkaar centraal, waarbij ieder kind op zijn eigen niveau het geleerde in praktijk brengt. Ook hier wordt aandachtig per kind gekeken wat nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.

“Tim, 13 jaar, zit in 2 VWO. Zijn moeder heeft hem aangemeld omdat Tim erg goed zijn best doet, maar de resultaten wat achterblijven. Het maken van een planning is lastig en ook mist Tim een duidelijk plan van aanpak. Tim weet niet goed hoe hij moet leren. Het kost nu veel tijd en energie en hij kan zich niet goed concentreren. Hij redt het nog omdat het een slimme jongen is en zijn ouders hem helpen. Ik leer Tim verschillende technieken. We kijken naar de beste manier om een samenvatting te maken, waarbij  we gebruik maken van zijn sterke kant: tekenen. Tim heeft veel plezier in deze vorm van leren. We maken samen een mindmap en ik help hem met het toepassen ervan . Met behulp van Legoblokjes ziet hij hoe hij zijn werk beter kan plannen en hoe hij overzicht kan krijgen. Het is heel leuk om te zien hoe hij het oppakt en gemotiveerd is geraakt om aan zijn huiswerk te beginnen. Hij heeft duidelijk zijn leerplezier terug en kan genieten van zijn succeservaringen. Tim komt nog regelmatig terug om hulp te vragen voor het leren van een toets.”

Na 5 lessen wordt er in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessies voldoende resultaat hebben gehad . Wanneer er meer begeleiding nodig blijkt te zijn, dan is er de mogelijkheid om nog 5 keer hulp in te schakelen, bijvoorbeeld in een toetsweek, voor het bijwerken van de planning of als een goede stok achter de deur. Dit kan met behulp van een strippenkaart.

Download de flyer TRAINING LEREN LEREN