Leerstrategieen

 

leerstrategieen-02MILS

        “Ik heb mijn favoriete manier van leren ontdekt!”

Herken je je kind in onderstaand rijtje?

  • Niet goed weten hoe je een toets of huiswerk moet leren
  • Geen goede aanpak/ strategie hebben
  • Schoolwerk levert thuis spanning op
  • Weinig concentratie hebben
  • Tegenvallende resultaten hebben
  • Weinig plezier en motivatie voor school op kunnen brengen

Met de Leervoorkeurtest krijgt het kind inzicht in waar zijn persoonlijke kwaliteiten liggen en wordt duidelijk gemaakt hoe het kind  zijn talenten  het best kan inzetten zodat het  (weer) in zijn kracht komt te staan! Wat vindt het kind fijne en plezierige manieren om informatie op te nemen en te verwerken?

Want hoe leert het kind eigenlijk? Hoe kan het zijn leerwerk aanpakken en zo goed en prettig mogelijk leren? Hoe kan het zich het best voorbereiden op een toets? Is er beeldmateriaal nodig bij een uitleg? Moet de stof stap voor stap aangeboden worden of is er eerst een totaalplaatje nodig?  Leert iemand door te luisteren of komt auditief aangeboden informatie juist niet binnen? Wat als iemand leert door te bewegen? En hoe en hoe vaak moet een tekst doorgenomen worden voordat hij goed begrepen wordt? Werkt een mindmap bij dit kind goed of kan hij beter een schematische samenvatting maken? Wanneer dit niet duidelijk is, kan dit voor veel onrust en stress bij een leerling, en vaak ook zijn omgeving, zorgen! De leervoorkeurtest helpt kinderen vanaf 9 jaar van de basisschool, brugklasleerlingen die voor het eerst echt moeten gaan leren, middelbare scholieren en leerlingen waarbij op de een of andere manier het gewenste leerresultaat niet behaald wordt.

 

                          Hoe leer jij?

Wanneer dit beeld helder is geworden kijken we samen welke leerstrategieën prettig werken voor dit kind. Zijn er nog bepaalde leerhulpmiddelen nodig? Door middel van een aantal lessen Leren Leren gaan we samen met dit plan op maat aan de slag en oefenen we om dit in praktijk te gaan toepassen. De leerling zal gaan ervaren wat voor hem of haar de fijnste manieren zijn om informatie op te nemen en te verwerken, waar zijn talenten op het gebied van leren liggen en hoe hij of zij dit  op de juiste manier in kan gaan zetten. De resultaten zullen omhooggaan, het plezier in leren wordt vergroot en het zelfvertrouwen groeit!

 

Bas is 13 jaar en zit in de 2e klas van de HAVO. Het gaat op zich prima, alleen begrijpend lezen kost Bas veel moeite. Hij haalt er lage cijfers voor en moet dan voor andere toetsen een hoog cijfer halen om het te compenseren. Uit de Leervoorkeurtest bleek dat Bas een mooi gemiddeld profiel heeft. Dat betekent dat Bas op veel verschillende manieren informatie binnen kan krijgen, of het nou visueel , via tekst of auditief aangeboden wordt, het maakt voor Bas niet uit. Dat is een prachtig talent, aangezien op een middelbare school door veel verschillende docenten lesgegeven wordt. Wat ook bleek, was dat Bas in ieder geval 3 keer met een tekst aan de slag moet om een voldoende te kunnen halen. Wanneer hij thuis een tekst moet leren, kan hij zelf de tekst een keer goed doorlezen, daarbij helpt het hem om de tekst ook 1 keer voorgelezen te krijgen door zijn vader of moeder. Of  hij maakt gebruik van de handige app die teksten voorleest. Bas is immers prima in staat om auditief aangeboden informatie op te nemen. Een derde keer gebeurt doordat zijn ouders hem overhoren. Samenwerken is ook een goede manier  voor Bas om informatie op  te nemen. Wanneer Bas op school een Begrijpend leestoets heeft, gebruikt hij weer andere strategieën om de tekst 3 keer door te nemen. Hij gebruikt dan bijvoorbeeld een marker waardoor hij de details beter kan oppikken en  gaat pas bij de derde keer naar de desbetreffende alinea om het antwoord op de vraag te zoeken. Door Bas passende, en op maat gemaakte leer strategieën aan te reiken, lukt het hem beter om goed inzicht te krijgen in een tekst. Ook andere vakken waar veel tekst doorgenomen moet worden, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie lukken nu beter. Bas haalt hogere cijfers en leert nu veel efficiënter!”

“Floor is 9 jaar. Auditief aangeboden informatie komt nauwelijks binnen. Wat Floor wel heel prettig vindt, is wanneer de informatie visueel gemaakt wordt. Voor haar is dit zelfs een voorwaarde om te kunnen leren. Floor leert nu hoe zij van dit talent gebruik kan maken en hoe zij dit kan inzetten in haar werk. Zij werkt nu met gekleurde fineliners. Het gebruik van kleurtjes zorgt er bij Floor voor dat de getallen betekenis krijgen, dat zij de verschillen tussen de verschillende spellingscategorieën beter kan plaatsen en dat de lesstof, door tijdens de uitleg aantekeningen te maken, zichtbaar en duidelijk wordt. Floor gaat leren om mindmaps te maken. Deze manier van samenvatten is voor Floor een strategie die haar op het lijf geschreven is. Zo komt Floor in haar kracht te staan en leert zij om deze kracht in te zetten bij het leren.”

 

Download de flyer LEERSTRATEGIEËN