Hoogbegaafd

HoogbegaafdHoogbegaafd

“Ik weet nu goed wat ik moet doen wanneer iets niet gelijk lukt!”

Herken je je kind in onderstaand rijtje?

  • Geïnteresseerd  zijn in onderwerpen als Sterren, Planeten, Egypte, Kunst en Filosoferen
  • Behoefte hebben aan contact met “gelijkgestemden”
  • Niet goed weten hoe te leren
  • Bang zijn om fouten te maken
  • Weinig plezier in leren hebben
  • Een ontwikkelingsvoorsprong hebben

De sessies zijn bedoeld voor hoogbegaafde kinderen, kinderen uit een plusklas of kinderen die wel wat uitdaging kunnen gebruiken en tussen de 4 en de 12 jaar oud zijn. De kinderen gaan  aan de slag met uitdagende activiteiten rond verschillende thema’s.

Aan de slag met de juiste mindset!

Het leren leren en het leren denken staat hierbij centraal.  Juist deze kinderen weten vaak niet hoe ze moeten leren en door meer diepgang in de activiteiten  aan te brengen wordt het denkvermogen op een hoger niveau aangesproken. Het hebben van een juiste mindset wordt getraind en de kinderen leren om beperkende gedachten om te zetten in helpende gedachten.

“Mees is 4,5 jaar oud, zit in groep 1 en heeft een ontwikkelingsvoorsprong. Zowel zijn juf als zijn ouders merken dat Mees erg gretig is, veel vragen stelt waar je als ouder niet 123 een antwoord op weet, nooit “tevreden” is met een antwoord, een grote woordenschat heeft en een brede belangstelling. Sam is 6 jaar en zit in groep 3. Sam leest al vlot en heeft ook met rekenen een flinke voorsprong. De stof in de klas gaat hem gemakkelijk af, Sam kan wel wat extra uitdaging gebruiken. Hij verveelt zich vaak op school. Mees en Sam komen 1 keer in de week waarbij we samen op ontdekkingsreis gaan. De experimenten en proefjes, zoals zelf klei maken, zijn een groot succes en prikkelen hun  nieuwsgierigheid. We lezen informatieve boekjes, denken na over vragen als: Heeft een vis gevoel? en Zou je alles kunnen weten? We pijnigen onze hersens met de leukste denkspelletjes. Mees en Sam genieten van de sessies en ik geniet met ze mee!”

De sessies zijn individueel of in groepsvorm, waarbij in kleine leeftijdsgroepjes gewerkt wordt . Na 5 sessies wordt er in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessies voldoende resultaat hebben opgeleverd.

Download de flyer HOOGBEGAAFDHEID